sobota, 20 grudnia 2008

Własny komponent na pasku statusu w NetBeans

W jaki sposób dodać coś własnego do paska statusu aplikacji napisanej przy pomocy platformy NetBeans (czyli np do NetBeans IDE)?
W tym celu musimy stworzyć klasę implementującą interfejs StatusLineElementProvider. Interfejs ten definiuje tylko jedną metodę Component getStatusLineElement(). Metoda zwraca komponent, który ma być umieszczony na pasku statusu.
Stwórzmy więc jakiś przykładowy projekt modułu z komponentem dla paska statusu.Aplikacja ma ustawioną polską platformę dlatego nazwy bibliotek netbeansowych są po polsku. Menu aplikacji po uruchomieniu również. Należy zwrócić uwagę na biblioteki jaki są dodane do modułu MyStatusLine.

W tym przypadku komponentem jest zwykły JPanel z JLabelem (label z jakimś tekstem i ikoną). Po przejściu do źródła klasy StatusLineElement musimy dopisać implementację interfejsu StatusLineElementProvider.


package org.myorg.status;

import java.awt.Component;
import org.openide.awt.StatusLineElementProvider;

public class StatusLineElement extends javax.swing.JPanel implements StatusLineElementProvider {

public StatusLineElement() {
initComponents();
}

public Component getStatusLineElement() {
return this;
}

...

}


Aby nasza aplikacja "dowiedziała" się o nowym komponencie musimy ją o tym poinformować tworząc w katalogu META-INF/services plik o nazwie takiej jak implementowany przez nas interfejs czyli org.openide.awt.StatusLineElementProvider. Treścią tego pliku będzie pełna nazwa klasy implementującej ten interfejs czyli org.myorg.status.StatusLineElement.

Po uruchomieniu aplikacji na pasku powinien znajdować się nasz komponent.

Brak komentarzy: