sobota, 20 grudnia 2008

Własny komponent na pasku statusu w NetBeans

W jaki sposób dodać coś własnego do paska statusu aplikacji napisanej przy pomocy platformy NetBeans (czyli np do NetBeans IDE)?
W tym celu musimy stworzyć klasę implementującą interfejs StatusLineElementProvider. Interfejs ten definiuje tylko jedną metodę Component getStatusLineElement(). Metoda zwraca komponent, który ma być umieszczony na pasku statusu.
Stwórzmy więc jakiś przykładowy projekt modułu z komponentem dla paska statusu.Aplikacja ma ustawioną polską platformę dlatego nazwy bibliotek netbeansowych są po polsku. Menu aplikacji po uruchomieniu również. Należy zwrócić uwagę na biblioteki jaki są dodane do modułu MyStatusLine.

W tym przypadku komponentem jest zwykły JPanel z JLabelem (label z jakimś tekstem i ikoną). Po przejściu do źródła klasy StatusLineElement musimy dopisać implementację interfejsu StatusLineElementProvider.


package org.myorg.status;

import java.awt.Component;
import org.openide.awt.StatusLineElementProvider;

public class StatusLineElement extends javax.swing.JPanel implements StatusLineElementProvider {

public StatusLineElement() {
initComponents();
}

public Component getStatusLineElement() {
return this;
}

...

}


Aby nasza aplikacja "dowiedziała" się o nowym komponencie musimy ją o tym poinformować tworząc w katalogu META-INF/services plik o nazwie takiej jak implementowany przez nas interfejs czyli org.openide.awt.StatusLineElementProvider. Treścią tego pliku będzie pełna nazwa klasy implementującej ten interfejs czyli org.myorg.status.StatusLineElement.

Po uruchomieniu aplikacji na pasku powinien znajdować się nasz komponent.

sobota, 13 grudnia 2008

Progress API

Progress API jest malutką ale użyteczną biblioteką wchodzącą w skład platformy NetBeans i oferującą programiście dostęp do paska postępu przydatnego przy długich zadaniach wykonywanych w tle.
To co nas będzie interesowało to ProgressHandleFactory oraz ProgressHandle.


public void startMyTask() {
Runnable runnable = new Runnable() {
public void run() {
ProgressHandle handle = ProgressHandleFactory.createHandle(
"Moje długie zadanie");
int count = 57;
handle.start(count);
for(int i = 0; i < count; i++){
      handle.progress(i);
        if(i > (count/2)){
          handle.progress("Połowa zadania już za nami");
          }
          try {
          Thread.sleep(200);
          } catch (InterruptedException ex) {
            Exceptions.printStackTrace(ex);
          }
        }
      handle.finish();
    }
};
(new Thread(runnable)).start();
}

Uruchomienie powyższej metody spowoduje pokazanie się paska postępu w prawym dolnym rogu aplikacji.Po kliknięciu na pasek postępu możemy zobaczyć także informacje szczegółowe na temat wykonywanego zadania.handle.start(count) uruchamia pasek postępu informując go z ilu kroków będzie się składać zadanie. handle.progress(i) informuje ile kroków już mamy za sobą, handle.progress("Połowa zadania już za nami") dodaje opis do widoku szczegółowego zadania, handle.finish() kończy i ukrywa pasek.

czwartek, 4 grudnia 2008

Styczniowe COOLuary

Właśnie zauważyłem na Developers World wpis na temat przyszłorocznej konferencji pod dość ciekawą nazwą COOLuary. Patrząc na zasady oraz agendę konferencji stwierdzam, że szykuje się coś naprawdę ciekawego. A i cena nie jest powalająca. 30 pln za udział w całodniowej konferencji z obiadem to wg mnie przystępna cena. Założyłem po cichu, że zostanę potraktowany jako "aktywny członek" ;)
Ja się zapisuję.

środa, 3 grudnia 2008

NetBeans na skróty w edytorze

Chciałbym dzisiaj przybliżyć kilka pomocnych (według mnie) skrótów klawiszowych w edytorze NetBeans.

1. Ctrl+/ dodawanie/usuwanie komentarza z linijek wchodzących w skład zaznaczonego obszaru.

2. Ctrl+E usuwanie linii kodu wchodzących w skład zaznaczonego obszaru. Bez zaznaczenia usunięcie tylko jednej linii.

3. Alt+Shift+Up/Down przesunięcie linii (lub zaznaczonego fragmentu) w górę/dół.

4. Ctrl+Shift+Up/Down skopiowanie linii (lub zaznaczonego fragmentu) powyżej/poniżej.

5. Alt+Insert Generator kodu.6. Ctrl+R Zmiana nazwy.

7. Ctrl+F3 Szukanie wystąpień słowa.
7a. F3/Shift+F3 Następne/poprzednie wystąpienie szukanego słowa.8. Alt+F7 Wyszukiwanie użycia metody/zmiennej.9. Alt+Shift+F Formatowanie kodu.

10. Ctrl+Tab Przełączanie pomiędzy otwartymi edytorami.11. Shift+Esc Przełączenie aktualnego okna pomiędzy dużym a małym rozmiarem.

12. Ctrl+O Wyszukiwanie klasy do edycji.13. Ctrl+Q Powrót do ostatnio edytowanego miejsca.

14. Ctrl+Shift+I Dodanie brakujących importów.
14a. Alt+Enter Rozwinięcie menu dla podpowiedzi np dla "żaróweczki".15. Ctrl+I Wyszukiwanie. Z pola wyszukiwanie mamy możliwość uruchomienia różnych akcji.16. Ctrl+; Dodanie ";" na końcu linii. Szkoda tylko, że nie sprawdza czy linia jest już zakończona ";".
16a. Ctrl+Shift+; Dodanie ";" na końcu linii, wstawienie nowej linii i przejście na jej początek.

17. Nie jest skrótem klawiszowym. Stanięcie na deklaracji typu zwracanego przez metodę podświetla nam wszystkie możliwie punkty wyjścia z tej metody.A według Ciebie jakie skróty powinny się jeszcze znaleźć w tym krótkim zestawieniu?