piątek, 28 marca 2008

Nowy typ plików w Netbeans

Opiszę dzisiaj w jaki sposób dodać obsługę własnego typu plików. Załóżmy ze mamy jakiś plik z rozszerzeniem *.mtyp i chcemy aby pliki tego typu były w jakiś sposób wyróżnione.
Stwórzmy w tym celu nowy moduł o nazwie MyTypeModule:



W nowym module wybieramy z kreatora nowy plik typu File Type.



W następnym oknie kreatora podajemy nowy typ MIME i rozszerzenia dla naszego pliku.



W następnym oknie podajemy prefiks dla plików tworzonych przez kreatora dla obsługi naszego pliku oraz ikonę jaką będą miały pliki *.mtyp.



Jako ikonkę podałem ten oto plik .

Po zakończeniu kreatora otrzymujemy kilka nowych plików. W zasadzie po tych kilku kliknięciach myszką mamy już gotowy moduł wyróżniający pliki z rozszerzeniem mtyp.
Plik MyTypeTemplate.mtyp jest szablonem dla nowo tworzonych plików, w nim możemy wpisać co mają zawierać nowo tworzone pliki. W pliku Bundles.properties w pakiecie, w którym znajdują się pliki MyType* możemy zmienić linijkę Templates/Other/MyTypeTemplate.mtyp=Nowy plik mojego typu (mtyp) co spowoduje wyświetlanie nowej nazwy w kreatorze dodawania nowego pliku. Jeśli wszystkie zmiany już gotowe pora wypróbować nasz moduł. Możemy go zainstalować np. w środowisku IDE lub stworzyć plik modułu nbm i zainstalować.



Po wybraniu Install/Reload in Target Platform uruchomi się nam Netbeans jeszcze raz. W nowo uruchomionym środowisku utwórzmy jakiś projekt (np. JavaApplication1) a następnie spróbujmy dodać do niego nowy plik.



Jak widzimy w kategorii Other pojawiła się nowa pozycja. Po wybraniu nazwy w drzewku projektu pojawił się nowo utworzonym plik z treścią, która zdefiniowaliśmy w pliku Bundles.properties.



W najbliższym czasie spróbuje opisać jak do edytora plików mtyp dodać własne kolorowanie składni oraz podpowiedzi.r

Brak komentarzy: